Thêm giỏ hàng thành công.

1. Ngừng lò bình thường:

Thực hiện theo trình tự sau:

+ Đóng van cấp hơi và van xả hơi ra ngoài khí quuyển bằng cách kênh van an toàn, giảm dần áp suất của lò xuống, nâng mức nước của lò đến cao nhất của ống thuỷ bằng cách thêm nước vào lò.

 

+ Ngừng cấp than và đóng cửa tro, cửa than lại, đóng bớt lá chắn khóí.


+ Cho lò nguội từ từ có sự giám sát thường xuyên của người vận hành lò hơi.

Việc tháo nước ra khỏi lò hơi để vệ sinh phải có sự đồng ý của người phụ trách nhà lò hơi và chỉ được tháo nước khi áp suất hơi bằng 0kg/cm và nhiệt độ nước lò 70 ¸ 800C, đồng thời thực hiện kênh van an toàn lên từ từ.

2. Ngừng sự cố lò: Lo hoi 

Thực hiện theo trình tự sau:

+ Chấn dứt cung cấp nhiên liệu và không khí, lá chắn khói đóng gần hoàn toàn.

+ Nhanh chóng cào than đang cháy ra khỏi buồng đốt.

+ Sau khi đã chấm dứt sự cháy thì đóng hết các cửa van và lá chắn khói lại.

+ Đóng van cấp hơi và cho thoát hơi ra ngoài bằng cách kênh van an toàn lên.noi hoi 

+ Cấp đầy nước vào lò (Nếu là sự cố cạn nước thì nghiêm cấm việc cấp nước vào lò)

+ Để lò nguội từ từ dưới sự giám sát của người vận hành lò. tuyệt đối nghiêm cấm việc dùng nước để dập lửa trong lò.

lò hơi miền Nam, lò hơi giá rẻ, Công ty sản xuất Lò hơi giá rẻ, công ty sản xuất lò hơi quận 12,

lò hơi miền Nam, lò hơi giá rẻ, Công ty sản xuất Lò hơi giá rẻ, công ty sản xuất lò hơi quận 12,

lò hơi miền Nam, lò hơi giá rẻ, Công ty sản xuất Lò hơi giá rẻ, công ty sản xuất lò hơi quận 12,