BẪY HƠI ( THERMODYNAMIC DISC TRAP MIYAWAKI)

 • Nơi xuất xứ: Japan
 • Nhãn hiệu: MIYAWAKI
 • Model: S31N-12-10a
 • Ứng dụng: Chung
 • Vật liệu: FCD450
 • Nhiệt độ của Media: 220℃
 • Áp lực: 0.03-1.6MPa
 • Năng: nhiệt động lực
 • Phương tiện truyền thông: hơi nước
 • Cảng Kích: 1/2 “-1 “
 • Cấu trúc: Giảm áp
 • Tiêu chuẩn hoặc phi tiêu chuẩn: Standard