LÒ ĐỐT RÁC THẢI Y TẾ, RÁC BỆNH VIỆN

  • Lò đốt rác thải y tế, rác bệnh viện đem đến giải pháp đốt sạch cho bệnh viện, phòng nha, phòng thí nghiệm, phòng khám và các hoạt động kinh doanh khác tạo ra chất thải y tế.
Danh mục: