Lò đốt rác thải y tế, rác bệnh viện

  • Lò đốt rác thải y tế, rác bệnh viện đem đến giải pháp đốt sạch cho bệnh viện, phòng nha, phòng thí nghiệm, phòng khám và các hoạt động kinh doanh khác tạo ra chất thải y tế.
  • Lò đốt mới sử dụng công nghệ Mistral để tiêu hủy chất thải một cách hiệu quả.
  • Coretex ba lớp và SmartPanel giám sát từ xa cải thiện quá trình vận hành và quản lý lò đốt.
  • Tính năng đăng nhập dữ liệu qua USB giúp tuân thủ các quy định pháp lý.
  • Dòng sản phẩm y tế cung cấp nhiều tùy chọn kiểm soát ô nhiễm và làm sạch khí.
Danh mục: