Lò Hơi Đốt Dầu FO

Thông Số Kỹ Thuật

  • Kiểu lò: Ống Lò, ống lửa
  • Công suất: 1000 – 35.000 Kg/giờ
  • Áp suất làm việc: 8-25 bar
  • Nhiệt Độ Làm Việc Lớn Nhất: 204 độ C
  • Nhiên liệu: Dầu FO, DO
  • Hiệu suất: ±90%
Danh mục: