Lò hơi đốt dầu

  • Điều khiển: Tự động
  • Kiểu ống lò: ống lửa, nằm ngang và kiểu đứng
  • Hiệu suất: 80 – 90%
  • Áp suất làm việc: max 25 Bar
  • Nhiên liệu đốt: dầu DO, dầu FO, CNG, LPG và Bioga
Danh mục: Từ khóa: