Lò hơi đốt trấu

  • Công suất sinh hơi: 1 – 300T/h
  • Áp suất thiết kế: 10 – 150 BarG
  • Hiệu suất: 85 ± 2%
  • Nhiên liệu đốt: Than cám Indo, than cám 4A, trấu rời, trấu nghiền, mùn cưa… và phế phẩm công nghiệp.
Danh mục: