PHƯƠNG ÁN LẮP ĐẶT NỒI HƠI

1.Di chuyển máy đến khu vực công trình

Sau khi được bên mời thầu kiểm tra mới tiến hành vận chuyển các thiết bị đến từng vị trí lắp đặt cụ thể theo yêu cầu bên mời thầu bằng các phương tiện vận chuyển chuyên dụng. Khi di chuyển các thiết bị đến các khu vực khó di chuyển nếu cần thiết thì chúng ta có thể tháo rời các cụm máy, các chi tiết lắp ghép để di chuyển tập kết đến khu vực thi công.

2.Biện pháp kĩ thuật thi công công trình

Tiến hành xác định vị trí chạy đường ống dẫn dầu DO cho hệ thống lò hơi, xác định chính xác vị trí các chi tiết sẽ lắp ráp. Sau khi có vị trí của các đường ống hay thiết bị thi công ta tiến hành vạch tuyến và ghi kích thước của thiết bị, các đường ống dầu … đánh dấu các điểm phân nhánh, các vị trí cần lắp để công việc lắp đặt được tiến hành nhanh nhất, ít ảnh hưởng nhất tới sự hoạt động của công trình.

Reduce Dependence on Repair-Prone, Inefficient Steam Boilers | ProFood World

 

3. Quy trình lắp đặt

Các thủ tục tiến hành trước khi vào thi công:

– Nhận bàn giao mặt bằng, thống nhất kế hoạch triển khai công việc với Ban quản lý công trình.

– Chuẩn bị kho vật tư, thiết bị thi công và công tác bảo vệ.

– Tập trung cán bộ, công nhân tham gia thi công để phổ biến kế hoạch thi công và học an toàn lao động, nội quy công trường.

Việc lắp đặt hệ thống lò hơi được tuân thủ theo đúng các tiêu chuẩn lắp đặt hệ thống lò hơi. Tất cả các công việc lăp đặt, thi công phải dựa trên quy trình lắp đặt  và được sự đồng ý của Ban quản lý công trình.

Quá trình thay thế lắp đặt làm theo phương án cuốn chiếu, làm khu vực nào dứt điểm khu vực đó. Trong quá trình lắp đặt, thường xuyên phải tiến hành vệ sinh công nghiệp các khu vực thi công để đảm bảo an toàn vệ sinh. Sau khi lắp đặt hoàn chỉnh, hiệu chỉnh và chạy thử toàn bộ hệ thống tiến hành tổng vệ sinh toàn bộ công trình để chuyển giao và bàn giao nghiệm thu.

Kiểm tra toàn bộ hệ thống, hướng dẫn chuyển giao và tiến hành nghiệm thu tổng thể công trình.

Trả lời